Järjestyssäännöt

1 § Vuokralainen on velvollinen maksamaan kiinteistön osoittamalle tilille vakuusmaksun ennen asunnon vastaanottamista. Vakuusmaksulla varmistetaan vuokrasopimuksen ja järjestyssääntöjen mukainen vuokralainen velvollisuuksien täyttäminen. Vakuusmaksu tilitetään takaisin kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä ilman korkoa. 

2 § Kiinteistöön muutettaessa on muuttoilmoitus tehtävä heti. 

3 § Asukas ei tilapäisestikään saa luovuttaa huonettaan/huoneistoaan toiselle vuokrasuhteen purkamisen uhalla. 

4 § Asukas vastaa vieraistaan, häiriön tuottaminen muille kiinteistössä asuville on ehdottomasti kielletty. Kello 22.00-07.00 välisenä aikana on erityisesti varottava esiintymästä äänekkäästi tai muuten naapurustoa häiritsevästi. 

5 § Kiinteistön omistamaa irtaimistoa ei saa ilman isännöitsijän lupaa siirtää. Vuokralainen vastaa siitä, että lähtötarkastuksen yhteydessä on asunnon kalustus paikoillaan ja kunnossa. 

6 § Vuokrasuhteen aikana tulee asukkaan huolehtia huoneensa/huoneistonsa siisteydestä ja järjestyksestä. Asukkaan tulee omalta osaltaan huolehtia myös käyttämiensä yhteisten tilojen järjestyksestä ja siisteydestä (saunat, pesulat, käytävät, varastot, pihamaat jne.). 

7 § Muutos- ja korjaustöitä ei huoneistossa saa suorittaa ilman isännöitsijän etukäteen antamaa lupaa.
Seiniin ei saa kiinnittää soluasunnoissa esineitä tms. millään jälkeenpäin näkyvällä kiinnitystavalla, ellei asiasta ole sovittu etukäteen isännöitsijän kanssa. Joissakin asuntomalleissa on seinillä ripustuslistat kiinnittämistä varten.
Ulkoantennien, mainoskilpien tai julisteiden kiinnittäminen on isännöinnin luvanvarainen toimenpide.
Asukas on velvollinen ilmoittamaan huoneessaan/huoneistossaan olevista korjattavista kohteista mahdollisimman pian kiinteistön huoltomiehelle tai isännöitsijälle.
Mikäli asunnossa oleva vika/puute tai korjaustyö johtuu asukkaasta, on asukas velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kiinteistölle. 

8 § Tavarat, kuten sukset, polkupyörät, lastenvaunut, pulkat tms. on pidettävä niille osoitetuissa paikoissa tai telineissä. Rappukäytävät on pidettävä tyhjinä omista matoista tms. siivouksen helpottamiseksi. Autojen ja muiden kulkuvälineiden pysäköinnissä on noudatettava kiinteistön edustajan antamia ohjeita ja pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. Nurmikolle, käytävien päihin tai jäteastioiden eteen pysäköinti on ehdottomasti kielletty. 

9 § Mattojen, liinavaatteiden tms. pölytys on sallittua pölytystelineillä ja tuuletusparvekkeilla arkisin ja lauantaisin. Huoneistoparvekkeilla ja käytäväparvilta tapahtuva pölytys on kielletty. Huoneistoparvekkeille ei saa kiinnittää pyykinkuivausnaruja siten, että kuivuva pyykki näkyy pihalle tai kadulle. Huoneistoparvekkeilla grillaus on kielletty paloturvallisuussyistä. 

10 § Jätteet tulee lajitella kiinteistön antamien ohjeiden mukaan jätehuoltopisteessä. Suuremmat jätteet kuten joulukuuset tms. on asukas velvollinen itse pienentämään jäteastiaan sopiviksi. 

11 § Kiinteistön edustajalla on oikeus suorittaa huoneistossa tarkistuksia ja korjauksia. Näistä pyritään kuitenkin ilmoittamaan ajoissa etukäteen. 

12 § Ulko-ovet ovat ympäri vuorokautisesti suljettu. Asukas, joka jättää ulko-oven auki, on mahdollisten vahinkojen suhteen osavastuullinen. Mikäli asukas joutuu avauttamaan huoneensa/huoneistonsa oven, on hän velvollinen suorittamaan tästä välittömästi kulloinkin voimassa olevan ovenavausmaksun. 

13 § Tupakointi on kielletty sisällä huoneistossa sekä kiinteistön yleisissä tiloissa. 

14 § Kotieläimen pitäminen on luvanvaraista yksiöissä ja perheasunnoissa. Lupaa haetaan kirjallisesti isännöitsijältä etukäteen. Lemmikkieläimen pito on kiellettyä soluasunnoissa. 

15 § Energiaa on muistettava käyttää säästäen ja kiinteistön edustajien ohjeita noudattaen. Ylimääräinen sähkön ja veden käyttö aiheuttaa korotuspaineita vuokriin. 

16 § Vuokrasuhteen päättyessä on vuokralainen velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan huoneen/huoneiston. Lähtötarkastus tehdään avaimen luovutuksen jälkeen tai jos asukas haluaa olla paikalla lähtötarkastuksen yhteydessä (sovittava erikseen huoltomiehen kanssa!), avain luovutetaan huoltomiehelle lähtötarkastuksen yhteydessä. 

17 § Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai asukkaan osoittaessa olevansa sopeutumaton asumaan kiinteistössä seuraa varoitus, irtisanominen tai vuokrasuhteen purkaminen. 

Näiden edellä mainittujen järjestyssääntöjen lisäksi on vuokralainen velvollinen noudattamaan Huoneenvuokralain, Kotkan kaupungin järjestyssääntöjen ja vuokrasopimuksen määräyksiä sekä vuokranantajan erikseen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Näillä järjestyssäännöillä pyritään rauhoittamaan kiinteistöä ja takaamaan jokaiselle asumis- sekä opiskelurauha. 
Jokaisen on syytä huomioida, että opiskelija-asunnoissa 
– asutaan tavallista tiheämmin 
– muutetaan tavallista useammin ja eletään opiskelun vuoksi tavallista suuremmissa paineissa. 

Näitä järjestyssääntöjä noudatetaan seuraavissa opiskelijataloissa: Koskisoppi, Arvosoppi, Citysoppi, Keisarinranta ja Pooki. 

Viihtyisää asumista! 

KOTKAN OPISKELIJA-ASUNNOT OY

Tiedotteet

MAKSUHUOMAUTUKSET

Maksuhuomautukset ja perintä ulkoistetaan 1.1.2024 alkaen OK Perintä Oy:lle, josta lähetään yksi 5 € maksumuistutus ja sen jälkeen yritys perii…